Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

đàm minh thụy đạo báo

Bài viết của đàm minh thụy trên yahoo blog - http://vn.myblog.yahoo.com/rafaelmendiola2008/article?mid=50 - Đăng ngày: 17:43 16-01-2009

Trong khi đó bài báo trên báo Người Lao Động - Bạo hành thuở đang yêu - http://www.nld.com.vn/210597P0C1030/bao-hanh-thuo-dang-yeu.htm - Đăng ngày Chủ nhật, 23/12/2007 09:30GMT+7

Vậy bài viết Bạo hành thuở đang yêu> ra trước bài của Đàm Minh Thụy rất lâu.

Như vậy đàm minh thụy đã lấy nội dung của bài viết Bạo hành thuở đang yêu và tập hợp với nhiều bài viết của các báo khác về các vấn đề gia đình - xã hội, để nhào nặn rồi viết ra bài TÌNH YÊU KIỂU QUẢ ĐẤM, ban đầu đăng trên yahoo blog, bây giờ lấy về đăng trên blogspot.
Cái này gọi là Đạo báo, là Ăn Cắp.
vũ mạnh cường và đàm minh thụy đã tự mình thú nhận khi đưa link bài viết lên
đây là những bài viết lá cải, nhằm lôi kéo blogger mà thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét